Różaniec w ciągu roku - codzienne pół godziny przed Mszą św.

Różaniec w październiku - nabożeństwo w dni powszednie - pół godziny przed Mszą św, w niedzielę w łącznośći z wymieniankami za naszych drogich zmarłych o g.7.20

Różaniec w listopadzie - wymienianki za zmarłych: 40 minut przed Mszą Świętą, w niedzielę o g.7.20 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - każdy wtorek po Mszy Świętej o godz. 18.00

Prośby i podzięowania można składać do koszyczka przy figurze Matki Bożej Fatimskiej 

Kościół został wybudowany w 1989 roku jako kaplica filialna i dom katechetyczny parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

W 1998 roku kaplica stała się tymczasową siedzibą parafii pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela.

W dniu 1 sierpnia 2002 roku, kiedy erygowana została parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika kaplica otrzymała tytuł kościoła parafialnego.

Jest to parafia podpoznańska, ludzie tworzący ją zamieszkali w tym rejonie głównie w latach 1950 - 60, wtedy były to przeważnie działki dla pracowników PKP.

Wielu parafian to liczne rodziny, które sprowadzały się na ten teren. Sami, w czynie społecznym budowali kaplicę (ukończono budowę w 1989 roku).

Obecnie część parafian jest nowych. W większości jednak parafianami są ludzie starsi.

W dniu 11 lipca 2016 roku rozpoczęła gruntowna przebudowa kościoła wraz z zapleczem duszpasterskim. Prace potrwają kilka lat

Święto patronalne parafii: 1 maja
Wieczysta adoracja: 30 kwietnia
Liczba mieszkańców: 2442
Ostatnia wizytacja: 9.06.2021 r. Ks. bp Szymon Stułkowski 
Terytorium parafii: Swarzędz, ulice: Armii Poznań do nr 35, Bema, Jaskółcza, Kaczorowskiego, Leśna, 3 Maja, Modrzejewskiej, Orla, Pawia, Piaskowa, Pieprzyka, Plac Zielony, Przybylskiego, Słowicza, Sosnowa, Staszica, Szumana, Śniadeckich, Topolowa, Tortunia, Żurawia, Os. Raczyńskiego cz. I, II, III, IV

Proboszczowie w Parafii:

1. Ks. Piotr Kłosowski - od 1 stycznia 1998 do 29 czerwca 2007 roku,

2. Ks. Wiesław Garczarek - od 30 czerwca 2007 do 1 maja 2016 roku,

3. Ks. Łukasz Lewandowski - od 2 maja 2016

Żywy Różaniec - ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś - po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II - 20 osób (cztery części po pięć tajemnic). W Polsce ruch ten jest bardzo rozpowszechniony, przyjmuje też formy Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, Nieustającego Różańca Papieskiego czy Różańca Rodzinnego.

Jan Paweł II:

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca .

Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleˇć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później << żywymi różami >> . Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:
"Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat póżniej dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata".
Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.
"Paulinie Jaricot ... zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób ... cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej".
Gdy kilkadziesiąt lat póˇniej powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.
Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym << Różaniec Dziewicy Maryi >> ogłosił Rok Różańca (okres od paˇdziernika 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, << aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii >> . Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.
Ceremoniał Żywego Różańca
Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca Świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Żywy Różaniec

I. Żywy Różaniec oznacza:
a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...)
c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada piętnaście osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - piętnaście tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
II. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych
a. Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (...) Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. (...)
b. Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. Dyrektor, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.
III. Obowiązki członków w Żywym Różańcu
Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

Odpusty:

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca
 • Narodzenia Pana Jezusa
 • Zmartwychwstania Pańskiego
 • Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie
 • Wniebowzięcia Matki Bożej
 • Królowej Różańca św.
 • Niepokalanego Poczęcia Maryi
 • Ofiarowania Pańskiego. 

 Terminy spotkań 2018

„Módlmy się dzisiaj o kapłanów świętych, serdecznych, mądrych, którzy traktują dusze jak bezcenne perły powierzone im przez Jezusa Chrystusa, którzy potrafią zrezygnować ze swych planów osobistych z miłości do innych, którzy głęboko kochają Mszę świętą, główny cel ich wyświęcenia i centrum każdego ich dnia, aby swe największe wysiłki duszpasterskie kierowali, - jak proboszcz z Ars, ku jasnemu głoszeniu wiary, przebaczeniu grzechów oraz Eucharystii”. - Papież Jan Paweł II

 "Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało sie modlą". – św. Jan Maria Vianney.

Istotą Apostolatu MARGARETKA jest codzienna modlitwa w intencji wybranego kapłana ofiarowana przez konkretne osoby. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wybranym przez siebie jednym dniu tygodnia. Do Apostolatu należy siedem osób (tyle ile jest dni w tygodniu).

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię jest wpisane w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach znajdują się imiona i nazwiska osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek.

Grupa siedmiu osób składa przyrzeczenie modlitwy, posługując się formułą:

W dniu dzisiejszym ja (imię) jako członek Apostolatu Margaretka, uroczyście przyrzekam, że dożywotnio w każdy(ą) …….. będę odmawiał(a) poniższą modlitwę i dziesiątkę różańca świętego oraz ofiaruję swoje trudy i cierpienia z tego dnia w intencji księdza ……. . Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Królowo Pokoju i wszyscy święci. Amen.

Tekst modlitwy odmawianej przez członków Apostolatu Margaretka:

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich. Ty, który pociągnąłeś ku Sobie Księdza ….., uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją OFIARĘ. Ty Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła, prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Swoją mocą i błogosław Mu. Święty ……..,Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Módl się, aby dochował Panu Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo, Królowo Kapłanów strzeż Go przed każdym grzechem i złem! Amen.

Jeśli członek Apostolatu umiera wcześniej niż dany kapłan to zabiera on ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po swojej śmierci ( w niebie lub w czyśćcu - na zasadzie świętych obcowania).Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nadal kontynuowana jest modlitwa za jego duszę.

W naszej parafii pierwsza Margaretka została założona w dniu 22 listopada 2009 roku w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Obecnie w naszej parafii w Apostolat MARGARETKA zaangażowane są 52 osoby, które obejmują swoją modlitwą 21 kapłanów, oraz 3 siostry zakonne. 

Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć się w to dzieło.  

Dane adresowe

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu

Archidiecezja Poznańska 

62-020 Swarzędz
ul. Staszica 20 B

Tel.: 61 818-55-13

NIP: 777-26-55-957

REGON: 634373291

Numer konta bankowego:

32 1090 1362 0000 0001 0731 1967

ks. Łukasz Lewandowski Proboszcz

kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok Świętego Józefa - 2021

Dekret na Rok Świętego Józefa

dekret

List apostolski Franciszka

„Patris corde" – list apostolski papieża Franciszka o św. Józefie

opus

Budowa kościoła - I etap

galeria

Msze święte

Msze św. niedzielne przez cały rok: 8.00, 10.00, 11.30, 19.00

Msze św. w dni powszednie: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek, piątek i sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie wakacyjnym: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek i piątek o 19.00, sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie kolędowym: (27.12.2021 - do 25.02.2022): poniedziałek - piątek 8.00, sobota 18.00

Spowiedź: pół godziny przed Mszą Świętą 

 

Biuro parafialne

Czynne w dni powszednie po Mszy Świętej (oprócz poniedziałku) 

W czwartki po Adoracji Najświętszego Sakramentu: g.19.30 ( lipiec i sierpień g.20.30)

W okresie kolędowym: (27.12.2021 - 25.02.2022): wtorek - piątek: g.8.30, sobota: g.18.45 

 

Kościół z lotu ptaka (2020)

dron2020s

Kościół z lotu ptaka (2019)

dron 2019

Kościół z lotu ptaka (2018)

dron 2018

Mistrzostwa Europy Księży 2019

mistrzostwa

Drogowskaz

drogowskaz

Kościół z lotu ptaka (2017)

dron

Peregrynacja

mb

TV Lumen

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Znajdź na stronie

SŁOWA POZNANIA

slowa1

Archidiecezja Poznańska