Co to jest namaszczenie chorych?
Namaszczenie chorych jest to sakrament, który udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi doświadczonemu ciężką chorobą lub starością.

Jaka jest podstawa biblijna namaszczenia chorych?
W liście św. Jakuba czytamy: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15).

Czytaj więcej...

Zasadniczym celem sakramentu namaszczenia chorych jest udzielenie specjalnej łaski chrześcijaninowi, który do­świadcza różnego rodzaju trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.
Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla ko­nieczność zaistnienia „ciężkiej choroby” lub „starości”. Nie powinno się nadużywać tego sakramentu, tzn. nie należy udzielać go ludziom młodym, których stan zdrowia pogor­szył się chwilowo i nieznacznie. Należy udzielać tego sakramentu osobom młodym czy w średnim wieku tylko wte­dy, gdy ich stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu oraz osobom starszym. W przypadku osób w podeszłym wieku aktualny stan zdrowia nie musi mieć bezpośredniego wpły­wu na udzielenie sakramentu namaszczenia chorych.
Ludzie, których dotknęła ciężka choroba lub dożyli sta­rości, powinni przyjąć namaszczenie chorych. Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej laski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotknię­tym chorobą, potężną moc i obronę.

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia określone korzyści, jakich doznaje człowiek przyjmujący ten sakrament:

  • podstawową łaską, jaką niesie, jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości; łaska ta jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wia­rę w Boga, umacnia przeciw pokusom złego ducha, prze­ciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią; jest ona wsparciem, które ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy oraz, jeśli jest taka wola Boża, również i ciała; po­nadto, jeśli nie mógł on wcześniej skorzystać z sakramentu pokuty, otrzymuje łaskę przebaczenia grzechów,
  • dzięki łasce tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa; jest on jak­by konsekrowany, by przynosić owoc przez upodobnienie do odkupieńczej śmierci naszego Zbawiciela; cierpienie będące następstwem grzechu pierworodnego otrzymuje nowe znaczenie - staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Chrystusa.
  • przyjmujący ten sakrament łączą się dobrowolnie z męką i śmiercią Jezusa, przysparzając dobra Ludowi Bożemu -jest to łaska eklezjalna; celebrując ten sakrament, Kościół we wspólnocie świętych wstawia się w intencji chorego, a chory ze swej strony przyczynia się do uświęce­nia Kościoła i do dobra wszystkich ludzi, dla których Ko­ściół cierpi i ofiaruje się przez Chrystusa Bogu Ojcu.
  • skoro namaszczenia chorych udziela się tym, którzy cierpią z powodu ciężkiej choroby i niedołęstwa związane­go z podeszłym wiekiem, tym bardziej jest on przeznaczo­ny dla osób zbliżających się do kresu życia, nazwano go nawet „sakramentem odchodzących"; poprzez namaszcze­nie chorych dopełnia się rozpoczęte przez chrzest dzieło naszego upodobnienia do misterium Śmierci i Zmartwych­wstania Chrystusa.
Na podstawie powyższych treści łatwo uświadomić so­bie wielkie znaczenie, jakie namaszczenie chorych ma za­równo dla ciężko chorego, jak i osoby starszej. Sakrament ten nie działa jednak automatycznie, niezależnie od dyspo­zycji osoby go przyjmującej. Niezbędna jest wiara w Boga i w jego działanie w Kościele poprzez sakramenty święte.

Co jest wiatyk i kiedy go przyjmujemy?
W sytuacji, kiedy chory - według roztrop¬nej oceny jego bliskich czy lekarza - zbliża się do końca swojego ziemskiego życia, Kościół, prócz sakramentu namaszczenia, ofiaruje mu Eucharystię jako wiatyk. Jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego, przyjęcie Komunii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Domu Ojca ma szczególne znaczenie i wagę, ponieważ jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania.

Czytaj więcej...

Dane adresowe

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu

Archidiecezja Poznańska 

62-020 Swarzędz
ul. Staszica 20 B

Tel.: 61 818-55-13

NIP: 777-26-55-957

REGON: 634373291

Numer konta bankowego:

32 1090 1362 0000 0001 0731 1967

ks. Łukasz Lewandowski Proboszcz

kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok Świętego Józefa - 2021

Dekret na Rok Świętego Józefa

dekret

List apostolski Franciszka

„Patris corde" – list apostolski papieża Franciszka o św. Józefie

opus

Budowa kościoła - I etap

galeria

Msze święte

Msze św. niedzielne przez cały rok: 8.00, 10.00, 11.30, 19.00

Msze św. w dni powszednie: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek, piątek i sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie wakacyjnym: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek i piątek o 19.00, sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie kolędowym: (27.12.2021 - do 25.02.2022): poniedziałek - piątek 8.00, sobota 18.00

Spowiedź: pół godziny przed Mszą Świętą 

 

Biuro parafialne

Czynne w dni powszednie po Mszy Świętej (oprócz poniedziałku) 

W czwartki po Adoracji Najświętszego Sakramentu: g.19.30 ( lipiec i sierpień g.20.30)

W okresie kolędowym: (27.12.2021 - 25.02.2022): wtorek - piątek: g.8.30, sobota: g.18.45 

 

Kościół z lotu ptaka (2020)

dron2020s

Kościół z lotu ptaka (2019)

dron 2019

Kościół z lotu ptaka (2018)

dron 2018

Mistrzostwa Europy Księży 2019

mistrzostwa

Drogowskaz

drogowskaz

Kościół z lotu ptaka (2017)

dron

Peregrynacja

mb

TV Lumen

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Znajdź na stronie

SŁOWA POZNANIA

slowa1

Archidiecezja Poznańska