Zespół dziecięcy

Śpiewa na niedzienych Mszach Święteych o godz. 11.30

Próba w niedzielę na chórze o g.11.00