Fragment homilii Arcybiskupa Poznańskiego do nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., 1 czerwca 2008 r.

„ … Taką silną wiarę, wspartą na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, budowali w Kościele w ciągu wieków duchowni i świeccy. Przykładem takiego budowania była pełna zasług posługa wiernych świeckich roznoszących Komunię świętą chorym, prześladowanym i uwięzionym w samych początkach Kościoła, szczególnie w czasie prześladowań.

Z czasem tę czynność - z rąk świeckich - przejęli na siebie kapłani, a Sobór Trydencki postanowił, że wyłącznie kapłanom wolno przekazywać Komunię św. wiernym („W sakramentalnym zaś pożywaniu zawsze był ten zwyczaj w Kościele Bożym, że świeccy otrzymywali Komunię od kapłanów, a kapłani, odprawiając Mszę św., sami sobie jej udzielali, który to zwyczaj pochodzący z Tradycji Apostolskiej jak najsłuszniej powinien być zachowany" - Sesja XIII, Dekret o Najświętszym Sakramencie, rozdz. VIII).

Powrót do pierwotnej tradycji nastąpił dopiero za czasów Soboru Watykańskiego II, który ustanawiając instytucję Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej nie zerwał z tradycją trydencką - dla której rozdzielanie Komunii Świętej pozostaje funkcją własną szafarzy zwyczajnych - ale postanowił, że posługiwanie nadzwyczajnego szafarza posiada charakter zastępczy, nadzwyczajny.

Ta odnowiona dyscyplina została uregulowana w obecnym Kodeksie Prawa Kanonicznego (w kan. 910 i 230) a potem przyjęta przez „Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej" z 2 V 1990 i zaktualizowana przez wskazania KEP z 9 marca 2006 r. Na naszym diecezjalnym gruncie poznańskim reguluje ją: Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej - z Wielkiego Czwartku br.

Według wspomnianej Instrukcji Ordynariusz może powoływać do tej posługi mężczyzn w wieku od 25-65 lat. Może też powołać siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego do udzielania Komunii św. chorym w ich własnych domach zakonnych.

Kościół stawia nadzwyczajnym szafarzom wysokie wymagania. Winni oni wyróżniać się dojrzałością wiary, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym, wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim. Odpowiednimi kwalifikacjami intelektualnymi, sprawnością psychiczną i fizyczną, aktywnym uczestnictwem w życiu parafialnym, poważaniem u wiernych a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, takimi jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktu z chorymi i ludźmi w podeszłym wieku. By uniknąć podejrzenia o niską motywację, szafarze nadzwyczajni nie mogą być jednocześnie politykami, biznesmenami ani tzw. działaczami społecznymi.

Pierwszym i podstawowym obowiązkiem nadzwyczajnego szafarza jest zanoszenie Komunii św. osobom chorym, które nie mogą dotrzeć do kościoła. Osoby te mają przecież także prawo do Eucharystii, i to nie tylko raz do roku, w Dzień Chorych, czy tylko raz w miesiącu, ale w każdą niedzielę i święto. Dla chorych posługa nadzwyczajnych szafarzy jest nieocenionym dobrem, gdyż wreszcie mogą oni przyjmować Komunię św. kiedy są do tego przygotowani i kiedy tylko tego zapragną.

Po wtóre, nadzwyczajny szafarz może pomagać w rozdawaniu Komunii św. także podczas Mszy św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, przy braku odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych (czyli biskupa, kapłanów, diakonów), albo gdy zwyczajni szafarze są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia, lub podeszły wiek. Jednakże - poza wypadkiem choroby lub niedołężności - celebrujący Mszę św. kapłani nie mogą wyręczać się posługą szafarzy nadzwyczajnych, sami nie rozdzielając Komunii świętej. Należy zawsze pamiętać, że głównym motywem wprowadzenia tej posługi jest duchowe dobro wiernych, a nie wygoda duszpasterzy. Posługa świeckich szafarzy Komunii św. umożliwia i ułatwia godne - bez tłoku i pośpiechu - przyjęcie Eucharystii uczestnikom Mszy św. w wielkie święta kościelne oraz w czasie dużych zgromadzeń wiernych.

Liczba nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. winna zależeć od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy św. Jeden szafarz nadzwyczajny powinien zasadniczo usługiwać podczas jednej Mszy św. w ciągu dnia i mieć możliwość zastępstwa w wypadku choroby lub wyjazdu poza parafię.

Zgodnie z zasadą podziału funkcji w zgromadzeniu liturgicznym nie powinien on również pełnić innych posług liturgicznych, np. lektora, kantora, komentatora, itp. Inną funkcję może pełnić zupełnie wyjątkowo, gdy brak właściwych osób i ich czynności musiałby wykonać odprawiający kapłan”.

Dane adresowe

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu

Archidiecezja Poznańska 

62-020 Swarzędz
ul. Staszica 20 B

Tel.: 61 818-55-13

NIP: 777-26-55-957

REGON: 634373291

Numer konta bankowego:

32 1090 1362 0000 0001 0731 1967

ks. Łukasz Lewandowski Proboszcz

kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok Świętego Józefa - 2021

Dekret na Rok Świętego Józefa

dekret

List apostolski Franciszka

„Patris corde" – list apostolski papieża Franciszka o św. Józefie

opus

Budowa kościoła - I etap

galeria

Msze święte

Msze św. niedzielne przez cały rok: 8.00, 10.00, 11.30, 19.00

Msze św. w dni powszednie: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek, piątek i sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie wakacyjnym: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek i piątek o 19.00, sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie kolędowym: (27.12.2021 - do 25.02.2022): poniedziałek - piątek 8.00, sobota 18.00

Spowiedź: pół godziny przed Mszą Świętą 

 

Biuro parafialne

Czynne w dni powszednie po Mszy Świętej (oprócz poniedziałku) 

W czwartki po Adoracji Najświętszego Sakramentu: g.19.30 ( lipiec i sierpień g.20.30)

W okresie kolędowym: (27.12.2021 - 25.02.2022): wtorek - piątek: g.8.30, sobota: g.18.45 

 

Kościół z lotu ptaka (2020)

dron2020s

Kościół z lotu ptaka (2019)

dron 2019

Kościół z lotu ptaka (2018)

dron 2018

Mistrzostwa Europy Księży 2019

mistrzostwa

Drogowskaz

drogowskaz

Kościół z lotu ptaka (2017)

dron

Peregrynacja

mb

TV Lumen

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Znajdź na stronie

SŁOWA POZNANIA

slowa1

Archidiecezja Poznańska