Parafialna Rada Duszpasterska jest organem doradczym wspierającym proboszcza w sprawach duszpasterskich (por. kan. 536 KPK, KK 31, KK 37, DK 9, DA 26, Chl 27), szczególnie w realizowaniu Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego.

Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego w oparciu o Archidiecezjalny Program Duszpasterski.

Rada nie wydaje opinii o nauczaniu Kościoła w dziedzinie wiary i moralności.

W zakres jej kompetencji nie wchodzi także personalna obsada duchowieństwa parafialnego.

Działalność członków Rady jest bezinteresowna.

Archidiecezjalny Program duszpastrski na rok 2016/2017: http://www.archpoznan.pl/content/view/3363/41/