Grzech to świadome i dobrowolne postąpienie człowieka wbrew własnemu sumieniu, Bogu i Jego przykazaniom.
Łaska uświęcająca, którą człowiek po raz pierwszy otrzymuje przez chrzest, jest warunkiem zbawienia, „biletem do nieba”.

Łaskę uświęcającą traci się: całkowicie przez grzech śmiertelny /czyli zupełnie świadome i całkowicie dobrowolne przekroczenie Przykazania w rzeczy ważnej/, częściowo przez grzech powszedni /czyli przekroczenie Przykazania w rzeczy mniej ważnej lub niezupełnie świadome albo nie całkiem dobrowolne przekroczenie Przykazania w rzeczy ważnej/.