1. Zaraz po zgonie ustalić termin pogrzebu z Ks. Proboszczem, a następnie z Zarządem cmentarza

2. Przy zgłaszaniu pogrzebu w Biurze  parafialnym należy dostarczyć:

  • AKT ZGONU Z URZĘDU STANU CYWILNEGO
  • ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘTYCH SAKRAMENTACH