Sakrament chrztu świętego udzielany jest w następujących terminach:

   - II sobota miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 18.00
   - IV niedziela miesiąca – podczas Mszy św. o godz. 11.30

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w trzech katechezach przygotowujących do sakramentu chrztu świętego.

Pierwsze spotkanie 

Ma charakter rozmowy podczas spotkania z księdzem proboszczem w biurze parafialnym podczas zgłaszania chrztu dziecka

Drugie spotkanie

Ma charakter katechezy ewangelizacyjnej i prowadzone jest przez świeckich katechistów w salce parafialnej (sobota g.17.15 ) - po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin podany przez Ks. Proboszcza  

Trzecie spotkanie

Ma charakter katechezy sakramentalnej i prowadzone jest przez księdza Proboszcza. Dzień do uzgodnienia w biurze parafialnym.

Uwaga!

Rodzice chrzestni, którzy mieszkają daleko i nie mogą dojechać powinni uczestniczyć w spotkaniach przygotowujących w parafii swego zamieszkania.