CHRZEST ŚW.

  1. Terminy chrztów zostały ustalone i są wywieszone w gablocie.
  2. Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu należy dostarczyć:
    • AKT URODZENIA DZIECKA
    • AKT ŚLUBU KOŚCIELNEGO RODZICÓW
    • ZAŚWIADCZENIE DLA CHRZESTNYCH Z PARAFII ICH ZAMIESZKANIA

ZAŚWIADCZENIE DLA CHRZESTNYCH

  1. Mogą je otrzymać tylko wierzący i praktykujący tzn. osoby bierzmowane, uczęszczające na niedzielną Eucharystię, młodzież winna uczęszczać na katechezę, małżonkowie żyjący w sakramentalnym małżeństwie
  2. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni wykazać się takim zaświadczeniem ze swojej parafii.