Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

Jak wygląda obrzęd bierzmowania?

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie. Są to:

 • namaszczenie olejem - Krzyżmem świętym - na czole ochrzczonego,
 • nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
 • słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

Czytaj więcej...

Po co nam bierzmowanie, skoro już przyjęliśmy chrzest?

Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty:

 • chrzest - dający początek nowemu życiu,
 • bierzmowanie - umacniające je
 • Eucharystię, która karmi Ciałem i Krwią Chrystusa, przekształcając spożywających w samego Chrystusa.

Czytaj więcej...

Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego) [por. kan. 893]

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.

Czytaj więcej...

 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania, zgodnie z przepisami obowiązującymi w naszej Archidiecezji, trwa 2 lata począwszy od 7 klasy Szkoły Podstawowej 
 • sakramentu bierzmowania udziela się pod koniec Szkoły Podstawowej 
 • w uzasadnionym przypadku osoby spoza parafii Św. Józefa Rzemieślnika, pragnące przyjąć ten sakrament w naszej parafii, muszą przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza.
 • spotkania formacyjne odbywają się w naszej parafii według ustalonego planu podanego na początku roku szkolnego
 • zapisy kandydatów z klasy 7 odbywają się w miesiącu wrześniu, podczas których kandydaci zostają pouczeni o obowiązkach wynikających z formacji kandydata do bierzmowania.
 • spotkania – katechezy prowadzą: Ks. Proboszcz oraz osoby świeckie, którym Ks. Proboszcz przydziela poszczególne grupy.  

 Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:

 • przyjęty sakrament Chrztu św. – jeśli Chrzest był poza parafią św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu, należy dostarczyć „Świadectwo Chrztu św.” 
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach związanych z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania,
 • uczestnictwo w katechezie szkolnej,
 • uczestniczenie w życiu sakramentalnym
 • pozytywna opinia katechety, co do zachowania i życia moralnego,
 • włączenie się w życie parafialne, szczególnie poprzez uczestniczenie w akcjach duszpasterskich,
 • znajomość podstawowych prawd wiary i katechizmu
 • świadectwo otrzymane w czerwcu na zakończenie każdego roku formacji od ks. Proboszcza 

Kandydat wybiera sobie świadka do Bierzmowania.

Nakładanie rąk na głowę jest gestem biblijnym (Rdz 48, 14; Kpł 9, 22; Lb 8,10; 27, 25...), który w liturgii należy do najstarszych obrzędów. W sakramencie bierzmowania włożenie ręki biskupa na głowę kandydata oznacza iż Duch Święty udziela mu się jako niewymowny Dar. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Apostołowie wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8, 15-17; 19, 5-6).

Czytaj więcej...

Dane adresowe

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu

Archidiecezja Poznańska 

62-020 Swarzędz
ul. Staszica 20 B

Tel.: 61 818-55-13

NIP: 777-26-55-957

REGON: 634373291

Numer konta bankowego:

32 1090 1362 0000 0001 0731 1967

ks. Łukasz Lewandowski Proboszcz

kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok Świętego Józefa - 2021

Dekret na Rok Świętego Józefa

dekret

List apostolski Franciszka

„Patris corde" – list apostolski papieża Franciszka o św. Józefie

opus

Budowa kościoła - I etap

galeria

Msze święte

Msze św. niedzielne przez cały rok: 8.00, 10.00, 11.30, 19.00

Msze św. w dni powszednie: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek, piątek i sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie wakacyjnym: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek i piątek o 19.00, sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie kolędowym: (27.12.2021 - do 25.02.2022): poniedziałek - piątek 8.00, sobota 18.00

Spowiedź: pół godziny przed Mszą Świętą 

 

Biuro parafialne

Czynne w dni powszednie po Mszy Świętej (oprócz poniedziałku) 

W czwartki po Adoracji Najświętszego Sakramentu: g.19.30 ( lipiec i sierpień g.20.30)

W okresie kolędowym: (27.12.2021 - 25.02.2022): wtorek - piątek: g.8.30, sobota: g.18.45 

 

Kościół z lotu ptaka (2020)

dron2020s

Kościół z lotu ptaka (2019)

dron 2019

Kościół z lotu ptaka (2018)

dron 2018

Mistrzostwa Europy Księży 2019

mistrzostwa

Drogowskaz

drogowskaz

Kościół z lotu ptaka (2017)

dron

Peregrynacja

mb

TV Lumen

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Znajdź na stronie

SŁOWA POZNANIA

slowa1

Archidiecezja Poznańska